Přejít k obsahu


Kontakty pro média na odborníky ZČU

Potřebujete vyjádření k odbornému tématu pro svůj článek či reportáž? Kontaktujte odborníky ze Západočeské univerzity v Plzni:

 

Fakulta aplikovaných věd

 
Analýza, monitoring a diagnostika pokročilých energetických systémů: Ing. Andrea Zápotocká, Ph.D.
Automatické řízení strojů a procesů: Ing. Ondřej Severa
Biokybernetika, syntetická biologie: MSc. Daniel Georgiev, Ph.D.

Biomechanika a mechanika  heterogenních materiálů:

prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.

Dynamika strojů a zařízení:

Ing. Michal Hajžman, Ph.D.

EEG, mozková aktivita:

Ing. Roman Mouček, Ph.D.

Fyzika plazmatu a tenkovrstvé materiály:

doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

Matematika a její aplikace:

doc. Ing. Gabriela  Holubová, Ph.D.

Medicínská informatika:

doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.

Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí:

Ing. Robert Zemčík, Ph.D.

Počítačová grafika:

doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.

Počítačová holografie:

Ing. Petr Lobaz

Počítačové zpracování obrazu, řečové technologie:

doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Softwarové inženýrství:

doc. Ing. Přemysl Brada, MSc. Ph.D.

Zpracování přirozeného jazyka: doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.
   

Fakulta ekonomická

 

Cestovní ruch:

Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

Finance, daně, účetnictví; měření a řízení výkonnosti:

prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.

Financování VŠ, logistika:

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

Finanční řízení podniku:

Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Marketing:

Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

Místní a regionální rozvoj:

doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Národohospodářství:

Ing. et Ing. Miloš Nový

Podniková ekonomika:

Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.

Projektový management, management inovací:

doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

Regionální politika, regionální rozvoj, přeshraniční spolupráce:

doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

   

Fakulta elektrotechnická

 

Akustika, měření:

Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.

Elektrické světlo a teplo:

Ing. David Rot, Ph.D.

Elektroenergetika:

doc. Ing. Pavla Hejtmánková, Ph.D.

Elektromechanika, výkonová elektronika, pohony:

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

Elektronika:

prof. Ing. Jiří Pinker, CSc.

Jaderná energetika:

Ing. Jana Jiřičková, Ph.D.

Materiály a technologie:

doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.

Obnovitelné zdroje energie:

prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.

Telekomunikace a multimédia:

doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.

Teoretická elektrotechnika a modelování polí:

doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
   

Fakulta filozofická

Anglický jazyk a literatura:

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.

Didaktika cizích jazyků:

doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.

Historie:

 

- České dějiny, středověk, pomocné vědy historické:

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D. Th.D.

- Dějiny ekonomie, dějiny mezinárodních vztahů, habsburská monarchie:

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

- Dějiny střední Evropy:

PhDr. Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph.D.

- Dějiny USA, druhá světová válka, moderní dějiny Latinské Ameriky, český novověk:

PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

- Komunismus a normalizace v ČR, meziválečné Československo, moderní dějiny Velké Británie:

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

- Moderní dějiny Afriky, etnické konflikty Afriky, koloniální dějiny:

doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.

- Moderní dějiny Balkánu, Itálie a Středomoří:

doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.

- Střet kultur a civilizací, totalitarismus:

prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.

Politologie:

PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

Sociologie:

 

- Gender, sociologie stárnutí:

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

- Masová komunikace, průzkumy veřejného mínění

PhDr. Mgr. František Kalvas, PhD.

- Problematika migrace:

Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

- Sociologie náboženství, politická sociologie:

doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

- Sociologie rodiny, Romové, problematika kolektivních identit:

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.

- Sociologie zdraví a porodu:

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.

   

Fakulta pedagogická

 

Anglický jazyk a literatura:

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Biologie:

doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.

Český jazyk a literatura:

prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.

Fyzika:

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

Historie:

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

Hudební kultura:

doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.

Chemie:

doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.

Matematika:

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

Německý jazyk a literatura:

Mgr. Michaela Voltrová

Pedagogická praxe:

PaedDr. Josef Kepka, CSc.

Pedagogika:

PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D.

Psychologie:

doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.

Ruský jazyk:

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

Technická výchova:

PaedDr. Petr Mach, CSc.

Tělesná výchova:

doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

Výpočetní technika:

doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Výtvarná výchova:

PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D.

   

Fakulta právnická

 

Finanční právo:

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

Obchodní právo:

 

- Akciové společnosti, akcie, cenné papíry:

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

- Komunální politika, příspěvkové organizace, výběrové řízení:

JUDr. Tomáš Ficner, Ph.D.

- Závazky, odpovědnost, nový občanský zákoník:

prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Pracovní právo:

doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.

Právní dějiny:

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

Správní právo:

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

Trestní právo:

doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D.

Veřejná správa:

 

- Evropský správní prostor, správa v oblasti kultury:

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

- Komunální, senátní a parlamentní volby, analýza volebních výsledků:

doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.

- Územně správní členění, PPP projekty:

JUDr. Jiri Grospič, CSc.

   

Fakulta strojní

 

Elektromobilita:

doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Energetické stroje a zařízení:

Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA

Konstruování strojů:

doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D.,

Materiál, strojírenská metalurgie:

doc. Dr. Ing. Antonín Kříž

Průmyslové inženýrství:

doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.,

Technologie obrábění:

doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.

Tělesná výchova (neoborová):

Mgr. Pavel Červenka

Virtuální realita:

Ing. Petr Hořejší, Ph.D.

   

Fakulta zdravotnických studií

 

Fyzioterapie a ergoterapie:

Mgr. Monika Valešová

Ošetřovatelství a porodní asistence:

Mgr. Jana Holoubková, DiS., MBA

Teoretické obory:

MUDr. Otto Kott, CSc.

Záchranářství:

PhDr. Alena Pistulková

   

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

 

Animovaná tvorba:

prof. ak. mal. Jiří Barta

Design:

doc. MgA. Zdeněk Veverka

Design kovu a šperku:

doc. Petr Vogel, M.A.

Fashion design:

doc. ak. mal. Helena Krbcová

Grafický design:

doc. MgA. Kristýna Fišerová

Ilustrace:

doc. ak. mal. Josef Mištera

Malba:

doc. akad. mal. Aleš Ogoun

Nová média:

doc. ak. mal. Vladimír Merta

Užitá fotografie:

Vojtěch Aubrecht

Věda o výtvarném umění:

PhDr. Jan Mergl

Vizuální komunikace:

doc. ak. mal. František Steker

   

Ústav jazykové přípravy

 

Cizojazyčná výuka odborných předmětů:

Mgr. Barbora Benešová

On-line výuka cizích jazyků, výuka jazyků pro odborné účely:

Mgr. Jana Čepičková

Ruské centrum:

Mgr. Vlasta Klausová

US Point: Mgr. Daniela Lukavská
   

Nové technologie – výzkumné centrum

 

Elektronová struktura pevných látek a nízkodimenzionálních systémů:

doc. Dr. Jan Minár

Impaktní biomechanika, poranění způsobená nárazem:

Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.

Laserové technologie:

doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

Materiály pro fotovoltaiku, fotoniku a mikrosystémovou techniku:

doc. RNDr. Pavol Šutta, Ph.D.

Modelování deformačních a dynamických procesů:

doc. RNDr. Josef Voldřich, CSc.

Morfologie a povrchová textura materiálů:

Ing. Miloš  Svoboda, Ph.D.

Počítačové modelování a měření speciálních problémů proudění tekutin:

Ing. Jan  Sedláček, Ph.D.

Výzkum a vývoj polymerních kompozitů:

Ing. Tomáš  Kovářík, Ph.D.

Umělá inteligence, řečové technologie, komunikace člověk-stroj:

Ing. Mgr. Jan Romportl Ph.D.