Přejít k obsahu


doc. JUDr. Jarmila  PAVLÁTOVÁ, CSc.

Nadřazené pracoviště: Fakulta právnická
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Telefon:
37763 7406 volat

Akademické a řídící funkce

Funkce vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení fakulty právnické

Pracoviště: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 37763 7406 volat  PC321 (KPP)

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Mgr. Alice SINGROVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Právní postavení nezletilých v pracovněprávních vztazích

Další informace