Přejít k obsahu


Vedení univerzity

Rektor Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
vedoucí odboru Kancelář rektora Mgr. Marta Kollerová
sekretářka rektora ZČU Magdalena Fialová
lektorka projektu Ing. Martina Bruštíková
kancléřka ZČU Ing. Tereza Chvojková
asistentka rektora Bc. Petra Pechmanová
prorektor pro výzkum a vývoj Prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc.
prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
prorektor pro stud. a ped. činnost Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.
Kvestor Ing. Petr Beneš


Ing. Tereza Chvojková - mateřská dovolená