Přejít k obsahu


Vedení univerzity

Rektor Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
vedoucí odboru Kancelář rektora Mgr. Marta Kollerová
sekretářka rektora ZČU Mgr. Lenka Caisová, Ph.D.
kancléřka ZČU Ing. Tereza Chvojková
asistentka rektora Bc. Petra Pechmanová
prorektorka pro kvalitu a projektovou činnost PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.
prorektor pro výzkum a vývoj Prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc.
prorektor pro stud. a ped. činnost Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.
prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
Kvestor Ing. Petr Beneš


Ing. Tereza Chvojková - mateřská dovolená