Přejít k obsahu


Menšinová koaliční vláda 1996-1998: projekt, který neměl šanci uspět

Citace:
ŠANC, D. Menšinová koaliční vláda 1996-1998: projekt, který neměl šanci uspět. In Koalice a koaliční vztahy České republiky v evropském kontextu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 68-83. ISBN: 80-7380-004-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Minority Coalition Cabinet 1996-1998: Project with No Future
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: David Šanc
Abstrakt CZ: Kapitola analyzuje vznik, fungování a pád tzv. druhé Klausovy vlády
Abstrakt EN: Chapter provides analysis of rise, function and fall of so-called Second Klaus`s Cabinet
Klíčová slova

Zpět