Přejít k obsahu


La salute pubblica tra paternalism e autonomia. Il caso delle vaccinazioni obbligatorie in Italia e Repubblica Ceca

Citace:
ZUOLO, F., WEGER, K., ŠANC, D. La salute pubblica tra paternalism e autonomia. Il caso delle vaccinazioni obbligatorie in Italia e Repubblica Ceca. notizie di POLITEIA, 2009, roč. 25, č. 95, s. 86-98. ISSN: 1128-2401
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ita
Anglický název: Public Health between Paternalism and Autonomy. The Case of Compulsory Vaccinations in Italy and The Czech Republic
Rok vydání: 2009
Místo konání: Milano
Název zdroje: Neos Edizioni
Autoři: Federico Zuolo Ph.D. , Mgr. Klara Weger , PhDr. David Šanc Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek obsahuje analýzu právních norem upravujích povinné očkování nezletilých v Itálii a České republice, přičemž důraz je kladen zejména na preferované hodnoty (odpovědnost individiu vs. odpovědnost státu, resp. paternalismus), které ovlivňují postoj státu k povinnému očkování , a na způsob sankcionování nedododržení očkovací povinnosti. Dále text obsahuje analýzu uvědomělého odpírání očkovací povinnosti nezletilých ze strany jejich zákonných zástupců (rodičů), přičemž diskuze je zaměřena především na právních argumentech rodičů na jedné straně a právních argumentech státu, který očkování vyžaduje, na straně druhé. V závěru článek obsahuje komparaci postoje státu k povinnému očkování a žádostem o výjimky z tohoto pravidla v Itálii a České republice.
Abstrakt EN: In the article Italian and Czech traditional structures of public health legislations on vaccines are presented. Here values embedded in institutional solutions are discussed, and a special emphasis is devoted to the types of sanctions that enforce the legal compulsoriness of vaccines. The article furthermore contains an analysis of the first relevant challenges to the traditional framework. Since this kind of disobedience to a legal obligation did not give rise to the formation of a visible group of protest, authors concentrate attention in particular on parents? claim for an autonomous decision-making power over their children?s health and on the first courts? and institutional responses. Finally, authors compare attitude of the state toward vaccinations in Italy and the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět