Přejít k obsahu


Pacifická Asie: Z politologické perspektivy

Citace:
ŠANC, D., ŽENÍŠEK, M. Pacifická Asie: Z politologické perspektivy. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, 285 s. ISBN: 978-80-7380-234-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pacific Asia: from political science perspective
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: PhDr. David Šanc Ph.D. , PhDr. Marek Ženíšek Ph.D.
Abstrakt CZ: Monografie je věnována politickým sytémům pacifické Asie. Kromě vnitřního vývoje, ústavně-politického rámce a politických aktérů je analyzováno rovněž globální geopolitické a geoekonomické postavení regionu Pacifické Asie.
Abstrakt EN: The book focus on political systems of Pacific Asia. next to the internal development, constitutional-political framework and political actors also the global geopolitical and geoeconomic position of the pacific Asia region is analysed.
Klíčová slova

Zpět