Přejít k obsahu


Podněstří - kvazistátní struktura na politické mapě Evropy

Citace:
BEHENSKÝ, D., ŠANC, D. Podněstří - kvazistátní struktura na politické mapě Evropy. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 33-56. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Transnistria - quasi-state on the political map of Europe
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: Mgr. David Behenský , PhDr. David Šanc Ph.D.
Abstrakt CZ: Text pojednává o problematice bezpečnostního a právního statutu separatistického teritoria Moldavské republiky - Podněstří. I přes stanovisko mezinárodního společenství Podněstří rozhodlo svou problematickou samostatnost hájit a to za podpory Ruské federace. Podněstří představuje specifickou kvazistátní entitu podobného charakteru jako je například Jižní Osetie či Kosovo. Autoři představují hlavní problémy vztahu Podněstří, Moldavské republiky, Ruské federace, NATO a OBSE. Text dále nastiňuje aspekty Pondněsterské státnosti a bezpečnosti a představuje další možnosti vývoje v oblasti.
Abstrakt EN: The main issue of the paper is the security and the juridical statute of the separatist territory of the Republic of Moldova ? Transnistria. Despite of the stance of the international community, Transnistria decided to defend its disputable independence with the support of the Russian Federation. Transnistria is presented as a specific unit which can be called quasi-state. The specifics of the statehood of this ?state? is typical for other similar examples such as Kosovo or South Ossetia, which lack the international recognition of sovereignty. Authors of the article discuss the main problems of the security and international relationship between the Republic of Moldova, Transnistria, the Russian Federation, NATO and OSCE, and introduce the scenarios of the future evolution of confl ict in the region and the status of Transnistria.
Klíčová slova

Zpět