Přejít k obsahu


Austrálie a Oceánie

Citace:
ŠANC, D. Austrálie a Oceánie. In Panregiony ve 21. století. Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 214-239. ISBN: 978-80-7380-357-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Australia and Oceania
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: PhDr. David Šanc Ph.D.
Abstrakt CZ: Text se zaměřuje na analýzu Austrálie a Oceánie jako specifického panregionu a zkoumá historické, sociální a kulturní aspekty jeho vývoje a současný stav. Velký důraz je kladen především na moderní vývoj po skončení studené války.
Abstrakt EN: The goal of this chapter is to analyze the historical, societal, economic and other connotations of the development and the contemporary character of panregion of Australia and Ocania, especially after the end of the Cold War and with a prospective outlook of several decades.
Klíčová slova

Zpět