Přejít k obsahu


Tradiční a nastupující mocnosti po skončení studené války

Citace:
ŠANC, D. Tradiční a nastupující mocnosti po skončení studené války. In Nové mocnosti globálního Jihu. Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie v mezinárodním systému. Praha : Dokořán, 2014, s. 37-50. ISBN: 978-80-7363-679-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Established and emerging powers after the end of Cold War
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Dokořán
Autoři: PhDr. David Šanc Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola přibližuje okolnosti, za nichž došlo k úpadku zavedených mocností v mezinárodním systému (USA, SSSR) a k emancipaci nastupujících mocností (Brazílie, Indie, Čína, JAR, Indonésie) po konci studené války. Pozornost je věnována klíčovým ekonomickým, politickým a geopolitickým okolnostem stojícím za proměnou mezinárodního prostředí. V závěru jsou naznačeny možné budoucí scénáře dalšího směřování postbipolárního mezinárodního řádu.
Abstrakt EN: The chapter focuses on the circumstances of decline of established powers in international system (USA, USSR) and rise of the emerging powers (Brazil, India, China, South Africa, Indonesia) after the end of Cold War. The main attention is paid to economic, political and geopolitical factors influencing the end of Cold War. The possible perrspectives of future scenarios of international system are discuss ath the end of chapter.
Klíčová slova

Zpět