Přejít k obsahu


Brazílie

Citace:
ŠANC, D. Brazílie. In Nové mocnosti globálního Jihu. Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie v mezinárodním systému. Praha : Dokořán, 2014, s. 97-121. ISBN: 978-80-7363-679-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Brazil
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Dokořán
Autoři: PhDr. David Šanc Ph.D.
Abstrakt CZ: Od počátku 90. let se Brazílie řadí mezi klasické příklady nastupujích mocností. Za jejím vzestupem musíme hledat ekonomické reformy F. Cardosy a jeho Plán Real, díky kterému se podařilo nastarovat značný ekonomický růst. Prostředky z něj pak byly využity ke snižování sociálních rozdílů ve společnosti, což napomohlo ke konsolidaci politické situace v zemi. Brazilské mocenské zájmy jsou směřovány především do regionu Latinské Ameriky, ve kterém se Brazílie snaží hrát vůdčí roli. K nejvýraznějším patří zapojení do MERCOSUR či peacekeepingové aktivity na Haiti. Značné pozornosti se rovněž těší lusofonní země Afriky, kam Brazílie směřuje svou rozvojovou pomoc.
Abstrakt EN: Since the beginning of the 90´s, Brazil belongs to the typical examples of emerging powers. Its emancipation is caused by economic reforms designed by F. Cardoso and his Plan Real which helped to start significant economic growth. Thanks to gained resources, the social differences declined what helped to consolidate political and social situation. Brazil tends to behave like regional power in Latin America region. To aim this goal, Brazil is active in the field of regional cooperation (MERCOSUR is the best known example) and peacekeeping (especially in Haiti case). The evident attention is given to portuguese language countries in Africe which receive huge amount of Brazil development assistance.
Klíčová slova

Zpět