Přejít k obsahu


Kosovo 1999-2008 : experimentální prostor mezinárodního společenství

Citace:
ŠANC, D. Kosovo 1999-2008 : experimentální prostor mezinárodního společenství. In Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha : Oeconomica, 2008, s. 359-378. ISBN: 978-80-245-1388-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Kosovo 1999-2008: Experimental space of international society
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Oeconomica
Autoři: David Šanc
Abstrakt CZ: Kapitola analyzuje demokratizaci a konstitucionalizaci politického systému Kosova od konce 80. let do současnosti včetně institucionálního uspořádání a hlavních politických aktérů.
Abstrakt EN: The chapter analyzes the democratisation and constitutionalisation of Kosovo since the end of 1980s including the institutional figure and main political actors.
Klíčová slova

Zpět