Přejít k obsahu


Informační a poradenské centrum

Informační a poradenské centrum (IPC)

Západočeská univerzita v Plzni nabízí prostřednictvím Informačního a poradenského centra ucelený systém služeb v oblasti studijního, sociálního, psychologického, právního a kariérového poradenství. Služby IPC jsou určeny uchazečům o studium, stávajícím studentům a také absolventům.

Centrum poradenských a podpůrných služeb v Informačním a poradenském centru ZČU zajišťuje poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami. Poradenské služby jsou doplněny organizací asistenční pomocí -pro studenta se specifickými potřebami může být zajištěna doprovodná nebo studijní asistence, a možností výpůjčky kompenzační pomůcky na dobu studia (např. zesilovací souprava pro sluchově postižené nebo televizní lupa pro zrakově postižené). Cílem práce se studenty se specifickými potřebami je kompenzace negativních důsledků plynoucích z jejich postižení a vyrovnávání příležitostí Jde o vytváření takových podmínek, které pomohou se seberealizací ve všech oblastech jejich života.

Pro uchazeče a studenty prvních ročníků nabízeme informační portál "STUDENTSKÉ OTAZNÍKY".

Bližší informace o činnosti poradenského centra najdete na: http://www.ipc.zcu.cz

Kontakt:

Informační a poradenské centrum

Univezritní 20 (UI213)

tel.: 377 631 350 - 4

e-mail: ipcentr@rek.zcu.cz